Amazonía. Poder Y Estrategia. Sello Editorial ESDEG, 2019, doi:https://doi.org/10.25062/9789585698383.