Molano -Turriago, M. J., y M. Rubiano-Giraldo, editores. Morir Por Defenderte. Sello Editorial ESDEG, 2023, doi:https://doi.org/10.25062/9786287602007.