Molano -Turriago, M. J. y Rubiano-Giraldo, M. (eds.) (2023) Morir por defenderte. Sello Editorial ESDEG. doi: https://doi.org/10.25062/9786287602007.