Amazonía. Poder y Estrategia. (2019). Sello Editorial ESDEG. https://doi.org/10.25062/9789585698383