[1]
2019. Amazonía. Poder y Estrategia. Sello Editorial ESDEG. DOI:https://doi.org/10.25062/9789585698383.